SIA “FLORA” GARANTĒ SAVU IZSTRĀDĀJUMU KVALITĀTI.

SIA “FLORA” piedāvā montāžas un servisa pakalpojums, kas pieejami kā garantijas, tā arī pēc-garantijas laikā. Koka logiem, ārdurvīm un līmētajām koka brusām izsniegti LZA Sertifikācijas centra atbilstības sertifikāti. Produktu garantija ir spēkā, ja produkti uzstādīti un ekspluatēti ievērojot ražotāja ekspluatācijas noteikumus.

Koka logu un durvju garantija

Garantija attiecas uz
Kategorija
Laika periods
Loga uzbūve
Līmējumu un konstrukcijas ģeometriju.
5 gadi
Ārdurvju uzbūve
Līmējumu un konstrukcijas ģeometriju.
5 gadi (pieļaujamais izliekums līdz 2mm uz 1m)
Stikls
Kondensāta veidošanos stikla paketes iekšpusē, gaisa iekļūšana starp stiklu laminējumā
5 gadi ražotāja garantija
Furnitūra logiem
Funkcionalitāti un koroziju.
10 gadi ražotāja garantija
Rokturi logiem (Roto)
Funkcionalitāti
10 gadi ražotāja garantija
Furnitūra ārdurvīm
Funkcionalitāti (KFV)
Funkcionalitāti (Simonswerk)
5 gadi izplatītāja garantija
200000 vēršanās ciklu ražotāja garantija
Rokturi ārdurvīm
Funkcionalitāti
2 gadi izplatītāja garantija
Ārējā apdare* krāsotiem logiem un durvīm
Krāsas plaisāšanu, lobīšanos
5 gadi
Ārējā apdare* piejūras zonā (līdz 2 km no jūras krasta)
Krāsas plaisāšanu, lobīšanos
2 gadi
Iekšējā apdare
Krāsas plaisāšanu, lobīšanos
Beices + Lakas plaisāšanu, lobīšanos**
5 gadi
5 gadi
Blīvgumija, silikons
Plaisāšanu.
2 gadi
Produkta montāža
Ja to montāžu ir veikusi SIA FLORA, vai tās pilnvarotās personas.
5 gadi

*Ārējā apdare. Beicētai + Lakotai apdarei garantija netiek piemērota.

*Beicēts lakots tonis pirmā gada laikā kļūs tumšāks, jo koksne UV staru ietekmē var kļūt tumšāka.

Par konstatēto defektu klientam ir rakstiska iesnieguma veidā jāpaziņo SIA “FLORA”, 30 kalendāro dienu laikā no defekta rašanās dienas. Maksimāli pievienojot informāciju, par konstatēto defektu vai nepilnību un informāciju par precīzu produktu atrašanās vietu. Garantijas remontu ir tiesīgs pieprasīt tikai Pasūtījuma izpildes un konstrukcijas montāžas līguma slēdzējs vai tā pilnvarota persona. Pēc garantijas prasības saņemšanas, SIA FLORA pārstāvis sazināsies ar norādīto kontaktpersonu, lai vienotos par defektu novēršanu.

Iesniegumā ir jānorāda:

Pasūtījuma līguma Nr., Klienta Vārds/ Uzvārds/ kontakttālrunis, objekta adrese, kurā atrodas konstrukcijas, defekta apraksts, defekta foto attēls (defektiem, kurus iespējams šādi dokumentēt). Pilnvara, ja garantijas remontu piesaka persona, kas nav līguma slēdzējs.

 

Garantija neatteicas uz:

 • Vizuāliem defektiem, kurus nevar saskatīt 1,5 m attālumā no konstrukcijas un kas neiespaido loga funkcionalitāti.
 • Bojājumiem ko radījuši cilvēki apzināti vai neapzināti, aiz neuzmanības, nolaidības, nezināšanas vai ļaunprātīgas rīcības (piem., bojāta furnitūra, jo konstrukcija tikusi aizvērta, pielietojot papildus spēku).
 • Bojājumiem, ko radījuši celtniecības/remonta darbu veicēji.
 • Funkciju traucējumiem, kas konstrukcijai radušies nesankcionēta remonta vai modifikācijas rezultātā.
 • Koka tekstūras un šķiedras īpatnībām, to krāsu, platumu, virzienu.
 • Bojājumiem, ko radījuši putni, insekti, dzīvnieki un mājdzīvnieki (piem., suns apgrauzis palodzi vai saskrāpējis ārdurvis).
 • Koksnes dabīgo toņu atšķirību gan garumā audzētā, gan fiksētā materiāla virsmā.
 • Koksnes sveķu izdalīšanos no konstrukcijas.
 • Konstrukciju dabisko nolietojumu (piem., furnitūras regulēšana logiem, kas tikuši ekspluatēti ilgāk par pusgadu).
 • Koka logiem un palodzēm, kas iemontēti telpās ar paaugstinātu relatīvo gaisa mitrumu – baseinu telpās, pirtīs, siltumnīcās u.c.
 • Bojājumiem, kas radušies nepārvaramas varas apstākļos (piem., vētras, plūdi, nemieri u.c.).
 • Gadījumiem, kad klientam nav zināms pasūtījuma līguma numurs, vai vārds, uzvārds (fiziskām personām), nosaukums (juridiskām personām), kas parakstīja pasūtījuma līgumu.
 • Konstrukcijām, ja to montāža nav veikta saskaņā ar SIA FLORA montāžas instrukciju.
 • Defektiem, kas radušies paaugstināta mitruma (virs 65%) rezultātā pēc konstrukciju montāžas (piem., no apmetuma vai grīdu betonēšanas darbiem).
 • Ja, virs ārdurvīm nav nodrošināta/uzstādīta nojume, kas pasargā tās no tiešas ārējo apstākļu iedarbības.
 • Defektiem, kas radušies koka konstrukcijā, furnitūrai, alumīnija profiliem, detaļām agresīvas vides rezultātā (ķīmisku vielu klātbūtne).
 • Apkārtējās vides un UV staru iedarbības rezultātā laika gaitā ir iespējamas krāsu un laku nokrāsu izmaiņas, kas nav uzskatāma kā ražošanas nepilnībām.
 • Viena produkta dažādām detaļām, var būt novērojamas toņu atšķirības, kas nav uzskatāma kā ražošanas nepilnībām.

Garantijas nosacījumi nav spēkā un SIA „Flora” neuzņemas nekāda veida atbildību, ja nav ievēroti viens vai vairāki ekspluatācijas un/vai montāžas noteikumi.

  SIA “Flora” apņemas augstāk norādītajā laikā no pārdošanas brīža ar saviem spēkiem un līdzekļiem veikt garantijas remontu, ja tiek konstatēti defekti, kuri ir nepietiekoši kvalitatīva darba sekas.