Koka logi

FLORA KOKA LOGU MODEĻI BIM

Ejot līdzi laikam un klātesot visos inovatīvajos procesos logu ražošanā, esam spēruši soli pretī arhitektiem, apsaimniekotājiem un citiem speciālistiem, lai viņus nodrošinātu ar specializētiem failiem izmantošnai BIM (Celtniecības informācijas modelēšana). Lejuplādējiet un lietojiet bez maksas mūsu BIM objektus Revit un citai BIM programmatūrai. Tie ir .RFA formāta faili, kurus varat instalēt savā ARCHICAD® un citur. BIM logu dizaina ietvaru veido tādi parametri kā elementa tips, profila sistēma, krāsa, rāmis, vērtne, vārsts, stiklojums, stikla josla un savienotāja profils, kas būtiski atvieglos arhitektiem, plānotājiem un mums kā logu ražotājiem darbu un savstarpējo informācijas apmaiņu.

Kas ir BIM?

BIM – Building Information Model, kas latviski skanētu kā Celtniecības informācijas modelēšana (CIM), bet biežāk tomēr tiek lietota angļu valodas abriviatūra, un ir lielākās pārmaiņas būvniecības un nekustamā īpašuma nozarē pēc CAD, kas nomainīja rasēšanu ar roku. BIM ir saskaņā ar noteiktajiem izmantošanas mērķiem integrēts būves projektēšanas, inženierijas, būvniecības un apsaimniekošanas procesu, tehnoloģiju un noteikumu kopums, kas atļauj vairākām pusēm kopīgi projektēt, būvēt un apsaimniekot būvi digitālā vidē.

Kam domāts BIM?

BIM lietošana ir noderīga ikvienā būves dzīves ciklā iesaistītajam, vai tas būtu celtniecības pasūtītājs, dizaineris, inženieris, mērnieks, būvnieks, apsaimniekotājs vai jebkurš cits profesionālis. BIM ir izmantojams visos būves ciklos, sākot ar idejas tapšanu un beidzot ar tās nojaukšanu.

Kāpēc izmantot BIM?

Celtniecība un plānošana 3D formātā, izmantojot BIM datus, sniedz visaptverošu pieeju būvniecības projektam. Būves modelēšanas process veicina nepārtrauktu datu apstrādi visā tās dzīves ciklā. Šī ir viena no digitalizācijas priekšorcībām jebkurā būves dzīves ciklā, uzturot aktuālus datus par tādu elementu ka BIM koka logi un durvis komponenšu izmantotajiem materiāliem, to īpašībām, izmaksām utt., pat pirms tiek likti būves pamati. Visas iespējamās strukturālās izmaiņas tiek nekavējoties iekļautas BIM modeļos. Tas nozīmē, ka jaunākie BIM dati vienmēr ir pieejami visām projektā iesaistītajām pusēm.

Koka logu .RFA faili

Šobrīd esam sagatavojuši .RFA failus trīs veidu logiem.

Futerlogs

IV 78 T veida

IV 78 ar 1 vērtni