ES Atbalsts

SIA FLORA un LIAA ir noslēgusi līgumu par atbalsta saņemšanu nr. SKV-L-2020/53

Līguma mērķis ir sniegt atbalstu Atbalsta saņēmējam saskaņā ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu „Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” (projekta identifikācijas numurs 3.2.1.2./16/I/001), kas apstiprināts ar Centrālās finanšu un līguma aģentūras un īstenots saskaņā ar noslēgto vienošanos par projekta īstenošanu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” 3.2.1.2. pasākuma „Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” (turpmāk – Vienošanās par projekta īstenošanu) ietvaros.